Om Greta


Margareta "Greta" Johansson höll butiken i Påryd många år. Här nedan kommer några av de tidningsartiklar som publicerats om henne och butiken.